Policies and Rules of the Apartments

Policies and Rules of the Apartments

We strive to provide an environment for a peaceful rest for all our guests of the apartments, we promote coziness and family time. Therefore, all guests are kindly requested to abide by our internal rules.

Internal Rules of the Apartments

Prohibited actions: to smoke in the apartments (and apartment area). Fine for smoking in an apartment is 100 €. Fine is imposed in case any traces of smoking are found within the apartments; to bring pets without a written consent of the apartment’s administrator; to litter within the premises, including the yard area; to use blankets, towels and bedding for outside entertainment – in such case you agree to pay full price for the used items; to take out any belongings or property that belongs to the apartments beyond the area of the premises – in such case you agree to cover full price of the item taken out; to deliberately damage apartment property within the premises – in such case you agree to cover full repair or replacement costs; to cause loud noises, listen to music loudly or in any other way disturb the peace and privacy of other guests during late hours of the day (between 22:00 and 6:00 o'clock) - in case of disturbance police is called without a warning for a violation of public order; to invite other, unregistered people to spend the night in the apartments without prior consent of the apartment’s administrator or without an additional payment – in such case a fine of € 50 per person per day is imposed for the presence of unauthorized persons in the apartments; to not report about any damaged or destroyed property, belonging to the apartments, whether it is damaged deliberately or not. (remunerations for any loss of or any damages to property shall be evaluated and calculated by the administrator in accordance with the agreement of the parties or a valid price list of disposable assets). In most cases when the damage is reported renumerations are not asked, though in case of not reporting you agree to cover full renumerations; it is prohibited to use any source of open fire within the apartments. You agree to pay damage deposit of two nights stay amount if requested by the Apartment Administrator.

Other information

Išvykimo laikas yra iki 12:00 (norint išvykti vėliau arba norint palikti daiktus vėlesniam išvykimui, kreiptis į apartamentų administratorių); Už papildomą mokestį galimas vėlyvas išvykimas tik suderinus su administracija. Išvykimo pavėlinimas iki 15:00 – 20 €, iki 17:00 – 30 €.

Kita informacija: pametus apartamentų raktus taikomas 30 € mokestis; sugadinus apartamentų raktus taikomas 20 € mokestis; atvykimo ir viešnagės metu Jūs galite kreiptis į apartamentų administratorių dėl tvarkymo darbų viešnagės metu atlikimo (šiukšlių išnešimo, patalynės keitimo ar kt.); Jūs privalote pranešti apartamentų administratoriui apie neveikiančią ar sugedusią buitinę techniką ir kitą apartamentuose esančią įrangą, kad būtų galima ją sutvarkyti ar pašalinti gedimą; Jūs privalote laikytis apartamentuose esančios įrangos naudojimo ir saugos instrukcijų; draudžiama palikti neprižiūrimą įjungtą buitinę techniką ar kitus elektrinius prietaisus; draudžiama palikti atrakintus tuščius apartamentus. Nustačius įrangos gedimus mes įsipareigojame kuo greičiau pašalinti atsiradusius gedimus ar trūkumus. Jei nustatyti gedimai pašalinami per greičiau nei 2 darbo dienas Jūs atsisakote teisės reikalauti kompensacijos, kitu atveju Jūs turite teisę kreiptis į apartamentų administratorių dėl dalinės kompensacijos, rezervacijos pratęsimo ar bet kokio kito susitarimo.

the administrator of the apartments possesses the rights to evict any individual prior to the end of the Term of reservation and to demand remuneration for any incurred losses or damages, if such individuals do not follow and violate the rules for order and conduct established. The administrator of the apartments is not responsible for guests' belongings that are left in the apartment.

Additional cleaning services are available for the guests of the apartments: apartment cleaning 25 €, apartment cleaning and bed linen change 50 €.

Payment Policy, Cases of No-Show

Pasirinkus kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“:

Visų rezervacijų taikant kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip, arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip. Likus 7 dienoms iki įsiregistravimo apartamentuose, būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos, apartamentų administratorius turi teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus reikalingo avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus apartamentus, taikant rezervacijų kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ ir negalint atvykti į apartamentus bei informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, galimas tik rezervacijos datų pakeitimas. Pakeitimo metu dėl galimai kintančios kainodaros, pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas. Taikant kainų planą „Be nemokamo atšaukimo“ sumokėti pinigai už rezervacijas nėra grąžinami. Rezervavus ir negalint atvykti bei neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 7 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus, rezervacijos datos nėra keičiamos ir sumokėtas avansas nėra grąžinamas.

Pasirinkus kainų planą „Nemokamas atšaukimas“:

Visų rezervacijų taikant kainų planą „Nemokamas atšaukimas“ patvirtinimui būtinas 50% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra daugiau nei 7 kalendorinės dienos, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip, arba 100% visos rezervacijos sumos išankstinis apmokėjimas, jei iki atvykimo yra likę 7 ar mažiau kalendorinių dienų, nebent šiose taisyklėse numatyta kitaip. Likus 7 dienoms iki įsiregistravimo apartamentuose, būtina apmokėti visą rezervacijos sumą. Neapmokėjus visos sumos, apartamentų administratorius turi teisę Jūsų nepriimti į apartamentus negrąžinant apmokėto avanso arba sutrumpinti Jūsų rezervaciją. Atlikus rezervaciją ir neapmokėjus reikalingo avanso per 24h, apartamentų administratorius turi teisę atšaukti rezervaciją, nebent nustatomas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, kaip tai numato LR civilinis kodeksas.

Rezervavus apartamentus, taikant rezervacijų kainų planą „Nemokamas atšaukimas“ ir negalint atvykti į apartamentus bei informavus apartamentų administratorių anksčiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, galimas rezervacijos datų pakeitimas arba visos už rezervaciją sumokėtos sumos grąžinimas. Rezervacijos datų pakeitimo atveju dėl galimai kintančios kainodaros pasikeitus rezervacijos kainai atsiradęs kainų skirtumas privalo būti apmokėtas per 24 val. nuo rezervacijos pakeitimo. Jei pakeistos rezervacijos vertė sumažėja, skirtumas klientui nėra grąžinamas. Rezervavus taikant šį kainų planą ir negalint atvykti bei neinformavus apartamentų administratoriaus anksčiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, ar neatvykus rezervacijos datos gali būti keičiamos kitomis tik atskiru susitarimu su apartamentų administratoriumi, o rezervacijos atšaukimo atveju apmokėtas avansas nėra grąžinamas.

Cancelation Policy

„Palanga Visit“ klientai turi teisę atšaukti rezervaciją ir teikti prašymus kompensacijai už apmokėtą rezervaciją gauti. Prašymai atšaukti rezervaciją pateikiami laisvos formos elektroninio pašto laišku adresuotu info@palangavisit.lt. Už apmokėtas rezervacijas grąžinimai apskaičiuojami tokia tvarka:

  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Be nemokamo atšaukimo“ ir rezervacija atšaukiama sumokėti pinigai už rezervaciją nėra grąžinami, o rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Nemokamas atšaukimas“ ir rezervacija atšaukiama likus daugiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo dienos, už šią rezervaciją grąžinami visi kliento sumokėti pinigai, rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Jei rezervacijai taikomas kainų planas „Nemokamas atšaukimas“ ir rezervacija atšaukiama likus mažiau nei (arba lygiai) 5 kalendorinėms dienoms iki atvykimo dienos už šią rezervaciją sumokėti pinigai nėra grąžinami, rezervacija atšaukiama iškart gavus pageidavimą atšaukti rezervaciją.
  • Visais kitais atvejais rezervacijos suma gali būti grąžinta tik atskiru rašytiniu apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto atstovo ir kliento susitarimu. Klientui neatvykus, rezervacijos dieną nuskaičiuojama pilna rezervacijos kaina. Klientui išvykus prieš rezervacijos pabaigą nuskaičiuojama visa rezervacijos kaina.

Visų rezervacijų datos gali būti pakeistos tik atskiru apartamentų administratoriaus arba UAB Naspecto įmonės atstovo ir kliento susitarimu iki atvykimo likus ne mažiau nei 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms, nebent išimtis numatyta šiose taisyklėse. Apartamentų administratorius ir UAB Naspecto neįsipareigoja ir neprivalo suteikti galimybės pakeisti rezervacijų datas. Pakeitus rezervacijos dienas susidarius rezervacijų vertės skirtumui šis skirtumas klientui negrąžinamas. Pasirinkus didesnės vertės rezervaciją klientas privalo apmokėti šį skirtumą rezervacijos dienų keitimo metu. Keičiant rezervacijų datas, rezervacija gali būti perkelta ne vėlesniam nei pusės metų laikotarpiui.

Final provisions

Rezervacijoms atliktoms https://www.palangavisit.lt internetiniuose puslapiuose taikomos šios rezervacijų atšaukimo taisyklės. Rezervacijoms atliktoms mūsų partnerių rezervacijų sistemose taikomos atitinkamose sistemose nurodytos atšaukimo taisyklės, jei jos nenurodytos – taikomos šios rezervacijų taisyklės.